En nu jij!!! biedt coaching en trajectbegeleiding op maat aan

We gaan samen kijken naar een zelf ingebrachte vraag vanuit de werksituatie waar iemand tegen aan loopt. We stellen aan de hand van deze vraag een plan van aanpak op, hoe vaak en op welke manier er begeleiding gegeven kan worden.  Wij vragen hiervoor €75 per uur. Wanneer er interesse is in een verdieping van een onderwerp uit één van de trainingen die En nu jij!!! aanbiedt kan dit uiteraard ook.

Soms loop je ergens tegen aan of ervaar je een probleem in de communicatie met de ander. Je hebt misschien het idee dat anderen je niet altijd begrijpen of dat jij de ander niet begrijpt. Iedereen communiceert vanuit een eigen referentiekader. Continu ben je bezig in het contact met andere mensen, die op hun beurt weer hun eigen manier van communiceren meenemen uit hun  referentiekader. We denken dat we duidelijk communiceren, maar is dit werkelijk zo? We overtuigen elkaar volop wat goed en niet goed zou zijn en horen onszelf vaak zeggen of denken dat de ander beter moet communiceren en vooral beter zou moet luisteren.

En nu jij is mede geïnspireerd door de communicatiemethode van Thomas Gordon, de methodiek van Stephan R. Covey en de kernkwadrant van Daniel Ofman.  Dit zie je ook terug in onze trainingen en  manier van begeleiden. Het gedragsraam van Thomas Gordon helpt ons de keuze te maken bij wie het probleem ligt en wat voor vaardigheden je inzet. Het kijken naar  eigen kwaliteiten en valkuilen  helpen je hierin om succesvol met eigen leervragen om te gaan en de communicatie met de ander hierin te verbeteren. We kijken hierin wat de uitdaging is voor jou en richten ons hier samen op.

Naast individuele coaching of trajectbegeleiding kan er gekozen worden om met een kleine groep aan de slag te gaan door middel van intervisie waarbij individuele leervragen en de koppeling naar samenwerking centraal staat.

Interesse in een training pedagogische coach en/ of beleidsmedewerker? Onder trainingen management kunt u hier meer over lezen.  Deze trainingen zijn ontstaan door de wet IKK en erkend. 

Ga jij de uitdaging met jezelf aan?

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

 

Je ware gezicht

Niet zomaar verheugt iemand zich over je bestaan. Je moet het daar naar maken. Wil iemand op warme toon tegen je zeggen: Goed, dat je er bent, dan moet je er ook echt helemaal zijn. Herkenning, acceptatie en bevestiging zijn pas mogelijk, wanneer je je ware gezicht laat zien.

Kinderen zijn daar bijzonder sterk in – in het tonen van hun ware gezicht. Onomwonden en ongeremd verkeren ze in ons midden. Daarom zijn we ook zo gelukkig met hen. De manier, waarop zij het mysterie ‘leven’ belichamen, is onweerstaanbaar.

Maar naarmate je ouder wordt, kan het je steeds moeilijker vallen om je te presenteren zoals je bent. Wie zijn ware gezicht laat zien, is kwetsbaar. Je kunt uitgelachen worden. Men kan de spot met je drijven. Behalve accepteren, kan men je ook afwijzen. Is het maar niet verstandiger jezelf te camoufleren? Daar zijn talrijke mogelijkheden voor. Je kunt je verbergen in een rol, een functie, een reputatie, een houding, een bepaald gedrag. Maar in welke gestalte je ook meespeelt, nooit geef je je bloot. Niemand krijgt je te zien zoals je werkelijk bent.

Maar van niemand zul je dan ook horen: goed dat je er bent. Zo veilig als je leeft, zo eenzaam leef je ook. Waarmee dat begrip ‘veilig’ dan weer hoogst dubieus wordt. Is er iemand zo onveilig als wie eenzaam is?

Zeker, wanneer je je geeft zoals je bent, loop je risico’s. Maar weegt de kans op herkenning, acceptatie en bevestiging daar niet royaal tegen op? De kans om als mens tussen de mensen begroet en gekoesterd te worden?

Hans Bouma & Evelyne Dessens (Bron; Goed dat je er bent)