Training – Effectief communiceren met kinderen (Thomas Gordon)

De kern van de methode van Thomas Gordon (1918-2002)  is communicatie, op een respectvolle manier. De Gordonmethode maakt duidelijk dat door gebruik te maken van enkele ‘technieken’, je een kind op een positieve manier kan helpen opgroeien. Je kunt het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een specifieke manier te luisteren naar het kind. Maar ook door hoé je grenzen stelt. In deze training wordt ruimschoots aandacht besteed aan manieren van grenzen stellen. Welke effect heeft de ene manier en welke de andere? In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: het onderscheid tussen gedrag en oordeel, hoe kun je duidelijk communiceren, hoe kun je een kind helpen dat ergens mee zit, oefenen met het gebruik van ik-taal en actief luisteren, grenzen stellen, oefenen met technieken als overschakelen, de overleg-methode en hoe om te gaan met kinderruzies.

De deelnemers gaan met deze methode actief aan de slag. Er worden verschillende vaardigheden geoefend en ze leren deze direct toe te passen in de praktijk.

De training bestaat uit 8 dagdelen. Hierbij wordt een werkboek gebruikt met veel oefenstof voor de praktijk. Deze opdrachten worden in de bijeenkomsten besproken en is er ruimte om (praktijk) ervaringen te delen.

Doelgroep: Pedagogisch medewerker
Tijdsduur: 8 bijeenkomsten van 2,5 uur (frequentie en tijdsduur kan aangepast worden)
Kosten training: € 350,00 per deelnemer (min 6)

Inschrijven
Meer informatie